மீண்டும் வரவேற்கிறோம்

மீண்டும் வரவேற்கிறோம்

அல்லது

இந்தக் கணக்கு உங்களுடையது தான் என்பதை உறுதி செய்து facebook உடன் இணைக்க, உங்கள் Ding/ezetop கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுக

இந்தக் கணக்கு உங்களுடையது தான் என்பதை உறுதி செய்து google உடன் இணைக்க, உங்கள் Ding/ezetop கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுக

சரியான மின்னஞ்சலை உள்ளிடுக

செயல்படுத்துக

Info

நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.

மின்னஞ்சலைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா?

  • உங்கள் ஜங்க் கோப்புறையில் பார்க்கவும்
  • பதிவு பெறுவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்திய மின்னஞ்சலில் இருந்து activate@ding.com-க்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புக

மின்னஞ்சல் அனுமதி தேவை

Ding உடன் உங்கள் facebook கணக்கை இணைக்க, மின்னஞ்சல் அனுமதியை இயக்கவும்.

அதை இப்போது செய்ய விரும்புகிறீர்களா?

Facebook சுயவிவரத்தின் முதன்மை மின்னஞ்சல் தேவை

Facebook கணக்கைப் பயன்படுத்தி ding பயன்படுத்த, உங்கள் Facebook சுயவிவரத்தில் முதன்மை மின்னஞ்சலை அமைத்து, மீண்டும் முயற்சிக்கவும்.

Google சுயவிவரத்தின் முதன்மை மின்னஞ்சல் தேவை

Google கணக்கைப் பயன்படுத்தி ding பயன்படுத்த, உங்கள் Google சுயவிவரத்தில் முதன்மை மின்னஞ்சலை அமைத்து, மீண்டும் முயற்சிக்கவும்.

Loading...

Help