அறிமுக போனஸாக, முதல் முறை டாப் அப் செய்வதற்கு {0} தள்ளுபடி வழங்கியுள்ளோம்

நண்பருக்குப் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள்!! அடுத்த முறை டாப் அப் செய்வதற்கு {0} தள்ளுபடி வழங்கியுள்ளோம் வவுச்சர்களைப் பார்க்கவும்

அடுத்தமுறை பயன்படுத்துவதற்காக, உங்கள் {0} தள்ளுபடி பரிந்துரை போனஸ் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது

உங்கள் {0} பரிந்துரைப்பு போனஸ் இன்னும் {1} நாட்களில் காலாவதி ஆக உள்ளது!! தவற விட வேண்டாம், இன்றே டாப் அப் செய்க

நண்பர் பரிந்துரைப்பு போனஸ் உண்டு

இந்த ஆர்டருடன் பயன்படுத்தக்கூடிய பரிந்துரைப்பு போனஸைப் பெறலாம்
குறிப்பு:
பரிந்துரைப்பு போனஸ் பயன்படுத்தும் அதே நேரத்தில் விளம்பரக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த முடியாது

எங்கிருந்து அழைக்கிறீர்கள்

X

இந்தப் பிரிவு உங்கள் கணக்கு வகையை விவரிக்கிறது (USA அல்லது கனடா).

உதாரணத்துக்கு, உங்கள் முதல் சரவதேச அழைப்புகளை USA-இல் வாங்கியிருந்தால், உங்களுடையது USA கணக்கு என்று பொருள். இந்தக் கணக்கை நீங்கள் USA தொடர்பான ஆக்சஸ் எண்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

X

உங்கள் விளம்பரக் குறியீட்டில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன

சர்வதேச அழைப்புகள் பேக் வாங்குக

Cheap Calls can no longer be purchased
Please visit Support Center for more information.

Loading...

Help