அழைப்புக் கட்டணம்

எங்கிருந்து அழைக்கிறீர்கள்

X

இந்தப் பிரிவு உங்கள் கணக்கு வகையை விவரிக்கிறது (USA அல்லது கனடா).

உதாரணத்துக்கு, உங்கள் முதல் சரவதேச அழைப்புகளை USA-இல் வாங்கியிருந்தால், உங்களுடையது USA கணக்கு என்று பொருள். இந்தக் கணக்கை நீங்கள் USA தொடர்பான ஆக்சஸ் எண்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

சர்வதேச அழைப்புகள் சேவையை தற்போது உங்கள் நாட்டில் பயன்படுத்த முடியாது

மன்னிக்கவும், சர்வதேச அழைப்புகள் தயாரிப்பு உங்கள் இருப்பிடத்தில் கிடைக்காது. உதவிக்கு எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்பு கொள்க.

சிரமத்துக்கு வருந்துகிறோம். Ding பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி.

சற்று நேரத்தில் சேவை இயங்கத் தொடங்கும்

உயர்ந்த அளவிலான தரத்தையும் பாதுகாப்பையும் வழங்க, சில முக்கியமான புதுப்பிப்புகளை நிறைவு செய்வதற்காக, சில நிமிடங்களுக்கு எங்கள் சர்வதேச அழைப்புகள் சேவையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்போம். 

இந்தப் புதுப்பிப்புகளால், உங்கள் இருப்பும் மற்ற கணக்கு விவரங்களும் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாது.

சிரமத்துக்கு வருந்துகிறோம். Ding பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி.

 


தெளிவான அழைப்புகள் - எங்கள் பிரீமியம் சேவையில் சிறந்த தரமான அழைப்புகளுக்கு உத்தரவாதம்

சிறந்த கட்டணம் - எந்த இடத்துக்கும் குறைந்த கட்டணத்தில் அழைக்கலாம்

Loading...

Aryty logo is now Aryty logo

On November 20th
Aryty will become Ding.
Why not give it a try?

  • Login using your Aryty details
  • Quicker top-up and easy to use
  • Download our hassle-free App
Help